ඉන්ධන හිඟයෙන් මෙගාවොට් 210ක විදුලි නිෂ්පාදනය නවතී


(දයාසිලී ලියනගේ)  

ඉන්ධන හිඟය නිසා මෙගාවොට් 210ක විදුලිය නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදුවී ඇත. පාවෙන බලාගාරයක 
මෙ. වොට් 50 ක්, සපුගස්කන්ද ඩීසල් බලාගාරයේ මෙගා වොට් 160ක් ද දැනට විදුලිය නිෂ්පාදනය අත්හිටුවා තිබෙන බව මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් කීය.   
මේ තත්ත්වය නිසා ජල විදුලිය නිපදවීම සීඝ්‍රයෙන් පහත වැටී ඇති බව සඳහන් වේ. දෙසැම්බර් මාසයේ දී සියයට 95ක් ව තිබූ ජල විදුලි නිපැයුම මේ වනවිට සියයට 71 දක්වා පහළ බැස ඇති බව ද සඳහන් වේ. 

මීට අමතරව නොරොච්චෝල බලාගාරයේ සිදු කෙරෙන අලුත්වැඩියාවක් නිසා මෙ. වොට් 300ක් ද, ලක්විජය බලාගාරයේ මෙ. වො. 300ක්ද, පුද්ගලික බලාගාරයකින් මෙ. වො. 160ක්ද, යුගදනවි නඩත්තු කටයුතු නිසා මෙ. වො. 30ක්ද, කැලණිතිස්ස Sogitz බලාගාරයෙන් මෙ. වො. 30ක්ද ජාතික විදුලි පද්ධතියට එකතු නොවන බව ද එම ප්‍රකාශකයා කීය.  
මේ තත්ත්වය යටතේ ලබන අප්‍රේල් වනවිට අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීමේ අසීරුතාවක් ඇතිවිය හැකි බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.