අලි එළවා අලිමංකඩ 16 ක මිනිසුන් පදිංචි වෙලා


තවත් කිහිපයක රජයේ කාර්යාල

සුජිත් හේවාජුලිගේ

අලින් එහා මෙහා ගමන් ගන්නා සහ ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන වූ අලිමංකඩවල් 16ක් විවිධ පුද්ගලයන් හා කණ්ඩායම් නොයෙකුත් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අත්පත් කරගෙන ඇතැයි තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති බව කෘෂිකර්ම සහ වනජීවි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවැසීය.

එසේම අලි මංකඩවල්වල් කිහිපයක රජයේ කාර්යාල ඉදිකර ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේය. සංවර්ධන කටයුතු සහ ඉඩම් අල්ලා ගැනීම හේතුවෙන් අලින්ගේ වාසස්ථාන බොහොමයක් අහිමිවීම හේතුවෙන්. වන අලින් ගම්වැදීමට (අලි මිනිස් ගැටුම) පටන් ගත් බව ද අමරවීර මහතා පැවසීය.  


විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් වන අලින් හාරසීයක් පමණ මෑත කාලයේ දී මියගොස් ඇති බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා මිනිසුන් 150ක් පමණ වන අලි ප්‍රහාරවලින් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතැයි ද ප්‍රකාශ කළේය.