අමාත්‍යාංශ ලොක්කෙක් මාස දෙකට දෙවරක් රටගිහින් වියදම ඩොලර් දෙදාහයි


දයාසීලි ලියනගේ

ප්‍රධාන පෙළේ අමාත්‍යාංශයක ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම්වරයකු පසුගිය මාස දෙක ඇතුළත රජයේ මුදල් ඩොලර් 2000ක් වැය කර දෙවතාවක් විදේශ ගතවී ඇති බව වාර්තා වේ.   

අත්‍යවශ්‍ය නොවන කටයුතු සඳහා රජයේ මුදල් වැයකර විදේශ ගත නොවන ලෙසට මුදල් අමාත්‍යංශ චක්‍රලේඛ උපදෙස් ලබාදී තිබියදීත් එම උපදෙස් නොසලකා හරිමින් මෙම නිලධාරියා විදේශ ගතවී ඇති බව අනාවරණය වී ඇත.   


කලක් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක ලේකම්වරයකු වශයෙන් කටයුතු කර තිබෙන මෙම නිලධාරියා අමාත්‍යාංශයේ නිශ්චිත කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් නොවන ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම් යනුවෙන් තනතුරක් අලුතෙන් පිහිටුවා ගෙන එහි වැටුප් හා දීමනා ලබන බවද විගණන පරීක්ෂණවල දී අනාවරණය වී ඇත.