(රංජිත් රාජපක්ෂ)                       

නොර්වුඩ් බිලින්කිබොනි වතු යායේ වතු නිවාස පේලියක අද (16) රාත්‍රීයේ හටගත් ගින්නකින් වතු නිවාස පේලියට අයත් නිවාස අටක් සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ වී  ඇති බව නොර්වුඩ් පොලිසිය කියයි.

එක් නිවසක හටගත් ගින්න සෙසු නිවාස වලට පැතිර ගිය බව වතු කම්කරුයෝ පැවසූහ.

ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් අනතුරක් සිදු වී නොමැති අතර ගින්නෙන් නිවාස වල තිබූ භාණ්ඩ සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති බව පොලිසිය කීය.

ගිනනෙන් පවුල් 8 කට අයත් සමාජිකයන් 50 ක් පමණ අවතැන් වී ඇති අතර ඔවුන් තාවකාලිකව ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කිරීමට වතු පාලන අධිකාරිය කටයුතු කර ඇත.

වතු කම්කරුවන් සහ හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ නිලධාරින් එක්ව ගින්න පාලනය කළත් වතු නිවාස පේලියම ගින්නෙන් විනාශ වී ඇති බව නොර්වුඩ් පොලිසිය පැවසීය.

ගින්නට හේතුව සහ ගින්නෙන් සිදු වූ අලාභය මෙතෙක් තක්සේරු කර නොමැති  බව නොර්වුඩ් පොලිසිය පැවසීය.