(ඉන්දික අරුණ කුමාර)

කෝවිඩ් වයිරසය ආසාධනය වීම හේතුවෙන් මාතලේ අඹන රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුවන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට අවශ්‍ය ආහාර ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය නාඋල ශ්‍රී නාග ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ආචාර්යය මණ්ඩලය විසින්  කරන ලදි.

කෝවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගින් වෙනුවෙන් ශ්‍රි නාග ආදර්ශ පාසලේ විදුහල්පති එම්.ජි.නවරත්න මහතාගේ උපදෙස් පරිදි විද්‍යාලීය ආචාර්ය මණ්ඩලය සිය වැටුපෙන් කොටසක් පරිත්‍යාග කර මෙම සද් කාර්යයට දායක වී තිබේ.