(රංජිත් රාජපක්ෂ)                       

හැටන් දික්ඔය නගර සභාව යටතේ පාලනය වන හැටන් මහජන වෙළඳපොලට පිටුපස පාරිභෝගිකයන්ට අවහිර වන සේ පවත්වාගෙන ගිය අනවසර වෙළඳසැල් කඩා ඉවත් කිරීමට හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ නිලධාරීහු අද (19) කටයුතු කළහ.

එම අනවසර වෙළඳසැල් වල වෙළදාම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ නිලධාරින් සහ සේවකයින් එම ස්ථානයට පැමිණ එම අනවසර වෙළඳසැල් කඩා ඉවත් කර එම වෙළඳසැල් වල අලෙවි කිරීමට තිබු භාණ්ඩ සහ කඩා ඉවත් කළ වෙළඳසැල් වල උපකරණ නගර සභාව වෙත රැගෙන යනු ලැබුහ.

හැටන් මහජන පොල භූමිය හරහා හැටන් ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් නැවතුම්පොලට පිවිසිමට ඇති කෙටි මාර් ගයද මහජන වෙළඳපොල හරහා පිහිටා ඇති අතර එම මාර්ගයේ අනවසර  වෙළඳසැල් ඉදි කිරිම නිසා මහජන වෙළඳසැලට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන් මෙන්ම ඒ හරහා ගමන් ගන්නා පාරිභෝගිකයන්ද දැඩි පිඩාවට පත් වී සිටිති.

මහජන වෙළඳපොලට වාහන වලින් පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන්ද පවත්නා තත්ත්වය මත තම වාහනය ගාල් කිරිමට හෝ වාහනය හරවා ගැනීමට ඉඩක් නොමැති වීමෙන්ද දැඩි අසීරුතාවයට පත් වී සිටිති.

මහජන වෙළඳපොල පිටුපස අනවසර වෙළඳාමේ නිරතව සිටින වෙළඳුන්ට ඉන් ඉවත් වන ලෙසට අවස්ථා කිහිපයකදි හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ නිලධාරින් දැනුම් දී තිබුණද එම ඉල්ලීමට එම වෙළඳුන් නිසි ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම නිසා එම වෙළඳසැල් කඩා ඉවත් කිරිමට නගර සභාව නිලධාරීහු කටයුතු කළහ.