( තිලකරත්න දිසානායක)

ගම්පහ නගර සභා සීමාව තුල පිහිටි සුපිරි වෙළඳසලක් පරීක්ෂාවට ලක් කළ අවස්ථාවේ වෙළඳසලෙහි සහ එහි ගබඩාවෙහි කල් ඉකුත්වූ ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුලු දෑ තිබූ බැවින් එම ගබඩාවට මුද්‍රා තැබීමට පියවර ගත් බව ගම්පහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සදහන් කරයි.

මෙම වෙළඳසලෙහි කල් ඉකුත්වූ ආහාර පාන ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් තිබූ බැවින් ඒවායෙහි දින වෙනස් කොට අලෙවි කිරීමට සැලසුමක් තිබුනේදැයි පිළිබඳ සැකයක් මතුවීම හේතුවෙන් එම සියලුම දේ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ඉදිරියේ විනාශ කිරීම පිනිස වෙළඳසල විවෘත කිරීම තහනම් කරමින් එහි ගබඩාවට මුද්‍රා තැබීමට මෙලෙස පියවර ගත් බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගන්නා බවත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සමින්ද සමරදිවාකර මහතා පැවසීය.