උතුරු, උතුරු මැද , නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල  වැසි  ස්වල්පයක් ඇති වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

‘‘අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේ දි බස්නාහිර, සබරගමුව හා මධ්‍යම පළාත් වලත්, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වලත් තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි වර්ධනය වේ‘‘.

‘‘ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශ වල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ‘‘.

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය : 28/02/2015    

නගරය

උෂ්ණත්වය

 (සෙ. අංශක)

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය (%)

 

කාලගුණය

උපරිම

අවම

උපරිම

අවම

අනුරාධපුරය

32

23

90

60

වැසි ස්වල්පයක් ඇති විය හැක.

මඩකලපුව

31

22

90

65

වැසි ස්වල්පයක් ඇති විය හැක.

කොළඹ

32

24

90

70

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

ගාල්ල

31

24

95

70

අපරභාගයේදී සහ  රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි.

යාපනය

31

24

90

60

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

මහනුවර

29

20

95

70

වැසි වාර කිහිපයක්.

නුවරඑළිය

20

10

95

70

වැසි වාර කිහිපයක්.

රත්නපුරය

34

22

90

60

අපරභාගයේදී සහ  රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි.

ත්‍රීකුණාමළය

31

22

90

65

වැසි ස්වල්පයක් ඇති විය හැක.

මන්නාරම

31

24

90

60

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.