(තුසිත කුමාර ද සිල්වා)

බේරුවල පොලිස් ස්ථානයට නුදුරින්  වෙරළ තීරයේ තිබී අද (3)  උදෑසන  ගෙලෙහි කැපුම් තුවාලයක් සහිත  නාඳුනන පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුරක් හමු වූ බව  බේරුවල පොලිසිය කියයි .

මළ සිරුර අසන්නයේ  බුලත් කොලයක් මත  දෙහි ගෙඩි කිහිපයක් ද  තිබෙනු ඇතැයි ද  නිරීක්ෂණය වූ බව  පොලිස් ස්ථානාධිපතිලලිත් පත්මකුමාර මහතා පැවසීය  .

මෙම මළ සිරුර පිළිබඳ  පොලිස් අපරාධ ස්ථාන නිලධාරීන්   සහ මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණ  සිදුකිරීමට නියමිතය .