(දීපාල් ද සිල්වා)

සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය මගින් දකුණු පළාතේ කුරුඳු ගොවීන්ට සාධාරණ මිලක් ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලා විරෝධතාවයක් අද (2) කරන්දෙණියේ දී පැවැත්විණි.

රුපියල්  2500ට පමණ තිබූ කුරුදු කිලෝවක මිල මේවන විට රුපියල් 1500 දක්වා පහළ බැසීමෙන් කුරුඳු කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින විශාල පිරිසකගේ ජීවනෝපාය කඩා වැටී ඇතැයි කුරුදු කර්මාන්තකරුවෝ පවසති. කුරුඳු සඳහා පැවති මිල ලබාදෙන ලෙස ඔවුහු ඉල්ලා සිටියහ.

සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ කැඳවුම්කරු නාමල් කරුණාරත්න මහතා ද විරෝධතාවයට එක්ව සිටියේය.