(තුසිත කුමාර ද සිල්වා)

අලුත්ගම-අවිස්සාවේල්ල දක්වා ධාවනය වන අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් රථ 4 ට අමතරව අලුතින් බස් රථයකට  බලපත්‍ර ලබාදීම හේතුවෙන් අලුත්ගම කොළඹ මාර්ග අංක 400 පෞද්ගලික බස් රථ හිමියෝ අද (3) වර්ජනයක නිරත වුහ.