(බදුල්ලේ පාලිත ආරියවංශ)

දම්සවිය ජාත්‍යන්තර පදනමේ දම්සවිය මාසික සඟරාව එළි දැක්වීම හා වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීම  මුතියංගණ රාජ මහා විහරස්ථානයේදී අද (8) සිදුවිය.

මෙහිදී   දම්සවිය මංගල  කලාපය බදුල්ල මුතියංගණ රාජ මහා විහාරස්ථානයේ භාරකාර ධුරන්ධර අස්ගිරි පාර්ශවයේ ‍ජ්‍යෙෂ්ඨ කාරක සංඝ සභික ආචාර්ය මුරුද්දෙනියේ ධම්මරතන හිමියන්ට  පිළිගන්වන ලද්දේ එම පදනමේ සභාපති බුද්ධි තුෂාර ගුණතිලක මහතා විසිනි.

බෙඩ් අඩිවිය විවෘත කරන ලද්දේද  මුරුද්දෙනියේ ධම්මරතන හිමියන් විසිනි.

ජාතික සදහම් සවිය නිර්මාතෘ ඌව අමරපුර මහා නිකායේ කාරක සංඝ සභික බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් ගුරු උපදේශක පාලාවත්තේ  සේනාන්ද හිමි සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් අධ්‍යක්ෂ නබඩගස්වැව සුධර්මරතන හිමිද, දම්සවිය ප්‍රධාන සංස්කාරක ශාස්ත්‍රපති දයා ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ  මහතාද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.