(ශාන්ත ප්‍රදීප් කුමාර කුලරත්න)

මත්තේගොඩ නිවාස සංකීර්ණයේ නිවසක කලක සිට පවත්වාගෙන ගිය කාන්තාවන් මුදලට අලෙවි කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් වටලා , එහි සිටි කාන්තාවන්  දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගත් බව මත්තෙගොඩ පොලීසිය පවසයි.

ඒ අතර නිවස හිමි කාන්තාව සහ මුදලට අලෙවි වෙන කාන්තාව ද සිටි බව පොලිසිය කියයි .

මෙම කාන්තාවන් දෙදෙනා කුළුපඟ මිතුරියන් වන අතර,  මුදලට අලෙවි වන කාන්තාවගේ ඉල්ලීම පරිදි , මත්තේගොඩ නිවාස සංකීර්ණයේ පිහිටි මෙම නිවස ලබාගෙන ,  කලක සිට මෙම ජාවාරම කරගෙන ගොස් ඇති බව  පැවසෙ.

ඒ සඳහා පැමිණෙන එක් පුද්ගලයකුගෙන් පැයකට රුපියල් 3000ක මුදලක් ලබාගෙන ඇති අතර , නිවස හිමි කාන්තාවට ඉන් රුපියල් 500ක මුදලක් ලබාදී ඇතැයි පැවසේ.

මේ පිළිබඳව මත්තෙගොඩ පොලීසියට ලද තොරතුරක් අනුව සිදුකළ වැටලීමකදී මෙම කාන්තාවන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වූ බවත් , එම අවස්ථාවේ දී ද පුද්ගලයෙකුගේ  පැමිණීම අපේක්ෂාවෙන් සැකකාරියන් සිටඇති බවද පැවසේ.

මෙම ස්ථානය කුඩා නිවසක් වන අතර එහි ඉඩකඩ ලැබෙන පරිද්දෙන් ,  තවත් කාන්තාවන් ගෙන්වා පුද්ගලයින්ට  අලෙවි ගෙන ඇතැයි ද පොලීසිය කියයි .

අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් කැස්බෑව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.