(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය)
ගෙවුනු දෙසතිය තුළ දී  කෝවිඞ් - 19 ආසදිතයන් 543 දෙනකු රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇතැයි  රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මිය 15දා පැවැසුවාය.

පුද්ගලයින් 2320ක් දින වනවිට ස්වයං නිරෝධායනයට යොමුව සිටින බවද  ලේකම්වරිය  15දා කීවාය.
ගෙවුනු දෙසතියේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගණනක් කුරුවිටින් වාර්තා වූ අතර එම ප්‍රමාණය  77කි. කිරිඇල්ලෙන් 62ක් ද. රත්නපුරෙන් 53ක් ද, ඇඹිලිපිටියෙන් 47කි ද . බළන්ගොඩින් 46ක් ද. කලවානෙන් 39ක් ද . ඉඹුල්පෙන් 37ක් ද . ඇහැළියගොඩින් 36ක් ද. පැල්මඩුල්ලෙන් 34ක ද. ඇලපාතින් 30කි. ගොඩකවෙලින් 28කි. අයගමින් 18කි. කහවත්තෙන් 14කි.  ඕපනායකින් 13ක් ද. නිවිතිගලින් 08 ක් ද, කොලොන්නෙන් එක් අයකු ද  වාර්තා වූ බව ද දිස්ත‍්‍රික් ලේකම්වරිය පැවසුවාය.