(රංජිත් රාජපක්ෂ)

කාසල්රී ජලශයේ පෝෂක ප්‍රදේශයට ඇද හැළුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් හැටන් දික්ඔය පොඩයිස් වතුයායේ පහත් බිම් ප්‍රදේශයේ පිහිටි වතු නිවාස 26 ක් ජලයෙන් යට වු බව නුවරඑලිය ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක රංජිත් අලහකොන් මහතා පවසයි.

එම වතු නිවාස පේලියට ආසන්නයේ පිහිට කාසල්රි ජලාශයට ජලය ගලා බසිනා දික්ඔය ඇළ පිටාර ගැලිමෙන් එම වතු නිවාස ජලයෙන් යට වි ඇත.

ඇතැම්වතු නිවාසවල අඩි දෙකක් පමණ උසට ජලය පිරි ගොස් තිබු බවද සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයා කියා සිටියේය.