(සමන් පාලිත නානායක්කාර)
 
කොස්ලන්ද දෙමටපෑලැස්ස ප්‍රදේශයේ කැලෑවකින් ගංජා තවාන් කොටස් 12ක් අද (13) හමුවූ බව කොස්ලන්ද පොලිසිය කියයි.

අක්කර 8 ක පමණ ගංජා තවාන් දමා ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කළේය.

 මීට සම්බන්ධ සැකකරුවකු  සොයා ගැනීමට මෙතෙක් නොහැකි වී ඇතැයි ද සැකකරු හඳුනා ගැනීමට විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බව ද පොලිසිය කියයි.

 කොස්ලන්ද පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සිදු කරයි.