(රංජිත් රාජපක්ෂ)

නුවරඑලිය නගරයේ තොග සහ සිල්ලර වෙලදසැලක ඉහල මහලයේ ගබඩා කර තිබු පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර ද්‍රව්‍ය කිලෝ 800 ක් නුවරඑලිය මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට  ඉදිරිපත් කිරිමට නුවරඑලිය මහ නගර සභා නාගරික සෞඛ්‍ය අංශයේ නිලධාරිහු අද දින පියවර ගත්හ.

නුවරඑලිය මහ නගර සභාවේ නාගරික සෞඛ්‍ය අංශයේ නිලධාරින්ට ලද පැමිණිල්ලක් මත එම නිලධාරින් විසින් අදාල වෙලදසැල සහ ගබඩාව අද දින හදිසි පරික්ෂාවට ලක් කෙරිණ.

එහිදි ගබඩා කාමරය තුළ කරවල , ටින් මාළු , උදුපිටි , සුකිරි , හාල්මැස්සන් , මිරිස් , තුනපහ ,රටඉදි ඇතුළු ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසක් කල් ඉකුත් වි තිබු බවත්, තවත් ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසක් මියන්ගේ මල මුත්‍රා සහිතව ගබඩා කර තිබු බවයි වැටලිම සිදු කර නාගරික සෞඛ්‍ය අංශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරු කියා සිටියහ.

මහෙස්ත්‍රාත්වරයාගේ නියෝගය මත පරිභෝජනයට නුසුදුසු තත්ත්වයේ තිබු ආහාර ද්‍රව්‍ය විනාශ කිරිමට පියවර ගන්නා බවද නාගරික සෞඛ්‍ය අංශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් වැඩිදුරටත් කියා සිටිහ.