(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

ආචාර්ය ඇන් ඇම් පෙරේරා සහ ආචාර්ය කොල්වින් ආර් ද සිල්වා වැනි පැරැණි දේශපාලනඥයන් අතීත පාර්ලිමේන්තුවල කළ සාරගර්භ කතා ඇතුළත් හඬ පට වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවේ නවක මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දෙන්නැයි කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තු පුස්තකාලාධිපතිවරයාට උපදෙස් දී ඇත.

උසස් සදාචාර සම්පන්න පාර්ලිමේන්තුවක් බිහි කිරීම සඳහා පැරැණි දේශපාලඥයන්ගේ පාර්ලිමේන්තු කතා වර්තමාන මන්ත්‍රීවරුන් ශ්‍රවණය කිරීම සහ අධ්‍යයනය කිරීම ඉතා වැදගත් බව තමාගේ අදහස යැයි කතානායකවරයා ඉරිදා ලංකාදීපයට පැවසීය.

එම දේශපාලනඥයන්ගේ කතාවලින් වර්තමාන මන්ත්‍රීවරුන්ට ඉගෙන ගැනීමට බොහෝ දේ ඇතැයි පැවසූ මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා සමහර මන්ත්‍රීවරුන් ඇතැම් අවස්ථාවලදී පාර්ලිමේන්තුවේ හැසිරෙන ආකාරය ගැන සෑහීමට පත් නොවන බවද ප්‍රකාශ කළේය.

තමා පාසල් ශිෂ්‍යයකුව සිටියදී බොහෝ අවස්ථාවලදී පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ ආචාර්ය ඇන් ඇම් පෙරේරා සහ ආචාර්ය කොල්වින් ආර් ද සිල්වා යනාදී දේශපාලනඥයන්ගේ කතාවලට දැඩි කැමැත්තෙන් සවන් දුන් බවත් තමා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තේද ආචාර්ය කොල්වින් ආර් ද සිල්වා මහතාගේ කතා ශ්‍රවණය කිරීමෙන් බවත් ඔහු පැවසුවේය.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තුවේදී පසුගිය මාස කීපයේදී ඇතිවූ විවිධ සිද්ධීන් 14 කදී කතානායකවරයා ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන්ට ඔවුන්ගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් අවවාද කර ඇතැයි වාර්තා වේ.