(ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි)
 
නඩත්තු කටයුත්තක් සඳහා තලවකැලේ, ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ ජලය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීමට අද (03)  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් පියවර ගෙන තිබේ.
 
ජලාශ පතුළේ විශාල වශයෙන් රොන් මඩ තට්ටු වශයෙන් එකතුව තිබිණි.
 
ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයට ජලය පිරවීම අනිද්දා (05) සිට යළි ආරම්භ කරන බවත්, ජලය ඉවත් කිරීමෙන් හිස් වූ ජලාශයට බැසීම අනතුරුදායක බැවින් එහි බැසීමෙන් වළකින ලෙසත් මහජනතාවගෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටී.