(අංජුල මහික වීරරත්න)

සමගි ජනබලවේගයේ එක්කෙනෙක් වත් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවේ ඇමැතිකම් ගන්නට සූදානම් නැතැයි සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා පැවසීය. නව ජනාධිපති පත් වී මාසයකට ආසන්න කාලයක් ගත වූ නමුත් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව කතා පෙට්ටියක් පමණක් වී ඇතැයි ද රාජකරුණා මහතා පැවසීය.

සර්වපාක්ෂික වැඩපිලිවෙලකට සහයෝගය ලබා දෙන නමුත් ඇමතිකම් ගන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැතැයි ද සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදනවා නම් වැඩපිළිවෙල කුමක්දැයි ජනාධිපතිවරයා කිව යුතුයැද රාජකරුණා මහතා කීය.

කොළඹ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ රාජකරුණා මහතා කීවෙි විපක්ෂයේ වැඩපිළිවෙළ මේ වනවිටත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන නමුත් ආණ්ඩුව තවමත් වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කර නැති බවයි.