(රන්ජන් කස්තුරි)

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ රූම් මොහොමඩ් මහතාට එල්ල වී ඇති දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා විශේෂ විමර්ශන කමිටුවක් පත්කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.
 
ඉකුත් ආණ්ඩු සමයේදී රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා කටයුතු කළ රූම් මොහොමඩ් මහතා ඖෂධ ගෙන්වීමේදී සහ බෙදාහැරීමේදී දූෂණ වංචා කර ඇතැයිද මූල්‍ය අවභාවිතයක් සිදුකර ඇතැයිද යන්න සම්බන්ධයෙන් එල්ල වී ඇති චෝදනා පිළිබඳව එම කමිටුව මගින් කඩිනම් විමර්ශනයක් කරන බවද එම අමාත්‍යංශය කියයි.

ඉකුත් ආණ්ඩු සමයේ හිටපු සභාපතිවරයා විසින් ඖෂධ ගෙන්වීමේදී හා බෙදාහැරීමේදී  සිදුකර ඇති වංචා දූෂණ පිළිබඳව තොරතුරු එම කමිටුව වෙත ලබාදෙන්නැයි ඒ සම්බන්ධයෙන් දන්නා පාර්ශ්ව වෙතින් ඉල්ලීමක් කරන බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.