( ඩී.ජී.සුගතපාල  සහ රවී ලියනගේ

දකුණු පළාතේ අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා නිලධාරීහු 277ක් අසනීප නිවාඩු දමා අද  (15) වර්ජනයක යෙදුණහ.

දකුණු පළාත් අතිරේක අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුරට අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ තුන්වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරිනියක පත් කිරීම මෙයට හේතුවී තිබේ.

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන පරිපාලන නිලධාරී සේවා සංගමය පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ පළමුවන  ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු පත්කළ යුතු අතිරේක අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුරට තුන්වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරිනියක පත් කිරීම අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා ව්‍යවස්ථාවටද සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැනි බවය.
 
ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන්ව තිබෙන ආකාරයට පටහැනිව තමන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විරෝධතාවයන්ද නොසලකා මෙම පත්වීම කර ඇති බවත් මෙය ආණ්ඩුකාරවරයාගේ නිල බලය අයුතු ලෙස යොදා ගැනීමක් බවත් පරිපාලන නිලධාරිහු පවසති.
 
මෙයට ඉක්මන්  විසඳුමක් නොලැබුණහොත් දීප ව්‍යාප්ත ක්‍රියා මාර්ගයකට යාමට සිදුවන බවත් දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා නිලධාරීහු පවසති.