( අංජුල මහික වීරරත්න ) 


එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය සඳහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණු  නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නම් කර ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති  කබීර් හෂිම් මහතා  විසින්  ද්‍රවිඩ ජාතික සංවිධානයට ලිඛිතව දැනුම් දෙනු ලැබීය.


 එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන්  කබීර් හෂිම් මහතා  මෙම දැනුම් දීම කර ඇත්තේ ද්‍රවිඩ ජාතික සංවිධානයේ නායක ආර්.සම්බන්ධන් මහතා වෙත ලිපියක් යවමිනි. 


 ආර් සම්බන්ධන් මහතාට යැවු ලිපියේ පිටපත ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසෙන මහතාටද  යැවීමට කබීර් හෂිම් මහතා  පියවර ගෙන තිබේ.


 අගමැති පත් කිරීම සඳහා ද්‍රවිඩ ජාතික සංවිධානය එක්සත් ජාතික පෙරමුණට සහය පළ කරමින් එහි මන්ත්‍රීවරුන් 14 දෙනකුගේ  අත්සන් සහිතව නොවැම්බර්  29  වැනිදා ජනාධිපතිවරයාට යැවු ලිපියට ප්‍රතිචාර ලෙස කබීර් හෂිම් මහතා ඉහත ලිපිය යැවීමට තීරණය කර තිබේ. 

 

 (එම ලිපිය  පහත දැක්වේ )