(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ආරම්භවී ඇති  වැඩසටහනට හා සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සහය වන  බව ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති හිදෙකි මිසුකොෂි මහතා ජනාධිපති  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට පොරොන්දු විය.

ඔහු මෙසේ පොරොන්දු වූයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා  කොළඹ කොටුව ජනපති මන්දිරයේදී අද (1) පස්වරුවේ හමුවූ අවස්ථාවේදීය.

ශ්‍රී ලංකාව සමග තිබෙන ආර්ථික, සමාජයීය, සංස්කෘතික සබඳතා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කරන බවද හිදෙකි මිසුකොෂි මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

ජපානය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් දක්වන සහාය පිළිබඳව  ජනාධිපතිවරයා  තානාපතිවරයාට සිය ස්තූතිය පළ කළේය.