(අංජුල මහික වීරරත්න)

තමා සමගි ජන ජනබලවේගයෙන් ඉවත් කරනවා යැයි කීම" ජෝක් " එකක් යැයි පත්කළ මන්ත්‍රිනී ඩයනා ගමගේ මහත්මිය ලංකාදීපයට පැවසුවාය.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමගි ජන බලවේගය ඒකාධිපතිත්වය කරා ගෙන ගොස් ඇති බව කී ඩයනා ගමගේ මහත්මිය සමගි ජන බලවේගය කෑලි කෑලි වලට කැඩී ගොස් ඇති මොහොතේ තමාට විනය පියවර ගැනීමට කතා කිරීම විහිළුවට කාරණයක් බව ද සඳහන් කළාය.

පක්ෂයේ අයිතිකරුවන් වූ තමාට විනය පියවර ගන්නේ කෙසේදැයි ප්‍රශ්න කළ ඩයනා ගමගේ මහත්මිය මේ විහිළු නවතා දැන්වත් විපක්ෂයේ කාර්යභාරය හරියට කරන්නැයි ඉල්ලා සිටින බවද සඳහන් කළාය.