(ඡායාරූප - ළහිරු හර්ෂණ)

ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ අද (29) විරෝධතාවයට පොලිසිය විසින් කඳුළු ගෑස් හා ජල ප්‍රහාර එල්ල කෙරිණි.

එම දසුන් කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

වැඩිවිස්තර සඳහා පිවිසෙන්න

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ලෝටස් පාර වහයි