(ඩී.ජී.සුගතපාල)

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය සහ අධ්‍යාපන පොදු සේවක සංගමය සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණයක් ගාල්ල ඕල්කට් මාවත පිහිටි අධ්‍යාපන සේවක සමුපකාර සමිතිය ඉදිරිපිටදි   අද(11) දහවල් උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණි.

සේවකයින්ගේ වැටුප් අර්බුදයක් හේතුවෙන් දැනට සති දෙකක පමණ කාලයක සිට අධ්‍යාපන සේවක සමුපකාර සංගමය වසා දමා ඇති නිසා තමන්ට ණය ලබා ගැනිමේ කටයුතු නිසි පරිදි කර ගැනිමට නොහැකිවි තිබෙන බව උද්ඝෝෂකයෝ කීහ.

එනිසා මෙම අර්බුදය විසඳිමට ආණ්ඩුව මැදිහත් වියයුතු බවද උද්ඝෝෂකයෝ ඉල්ලා සිටියහ.