(මහින්ද නිශ්ශංක)

කොළොන්නාව තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයේ නවතා තිබූ එන්ජිම නොමැති හිස්තෙල් ටැංකි අටක් සංකීර්ණයේ සිට දෙමටගොඩ දෙසට ඉසට ඉබේ ධාවනය වී මහාමාර්ගයේ ධාවනය වූ පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන වෑන් රථයක ගැටී තිබේ.

අද (13) පස්වරුවේ මෙම අනතුරු සිදුවී තිබේ.අනතුරින් පාසල් වෑන් රථයට හානි සිදුවී ඇතැත් කිසිඳු පාසල් ශිෂ්‍යයෙකුට හානියක් සිදුවී නැතැයි වාර්තාවේ.

(ඡායාරූප සහ වීඩියෝ - ශාන්ත සෙනවිරත්න)