(එම්.සුසිල් ප්‍රියන්ත)

මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ අම්බලන්ගොඩ කන්දෙගොඩ කැපූ ඇළ අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී රියදුරු පුහුණු පාසලකට අයත් වෑන් රථයක් දුම්රියක ගැටී එම රියදුරු පුහුණු පාසලේ ප්‍රධාන රිය පුහුණුකරු තුවාල ලබා කරාපිටිය රෝහලට ඇතුළත් කල බව අම්බලන්ගොඩ පොලීසිය කියයි.

මාතර සිට කොළඹ බලා ධාවනය වෙමින් තිබූ රුහුණු කුමාරී දුම්රියේ මේ වෑන් රථය ගැටී ඇති බවද පොලීසිය කියයි.

මේ අනතුරින් තුවාල ලබා ඇත්තේ අම්බලන්ගොඩ කලුවඩුමුල්ලේ පදිංචි අයකු බවත් ඔහු සිය නිවසේ සිට අම්බලන්ගොඩ බලා යමින් සිටියදී මේ අනතුරට ලක්ව ඇති බවත් පොලීසිය කියයි.

මේ අනතුරින් වෑන් රථයට දැඩි අලාභහානි සිදුවී ඇති බවත් පොලීසිය කියයි.

ආධුනිකයින්ට රිය පුහුණුව ලබාදෙන රියදුරු පුහුණු පාසලක  ප්‍රධාන රිය පුහුණුකරු මෙසේ අනාරක්ෂිත ලෙස රිය ධාවනයේ යෙදීම ඉතාම කණගාටුදායක බවද පොලීසිය කියයි.

අපරීක්ෂාකාරී රිය ධාවනයේ යෙදීම සම්බන්ධයෙන් මේ රියදුරු පුහුණු පාසලේ ප්‍රධානියා මෙන්ම එහි ප්‍රධාන රිය පුහුණුකරුවූ තැනැත්තාට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු කරන බවද පොලීසිය කියයි.