(රංජන් කස්තුරි)

ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් මර්දන වැඩසටහන යටතේ මේ වන විට  පුද්ගලයින් එක්කෝටි තිස්ලක්ෂකට පමණ පළමු මාත්‍රාව ලබාදී ඇතැයි පුවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ චිත්‍රමාලී ද සිල්වා මහත්මිය පැවසුවාය.

එය රටේ ජනගහනයෙන් සියයට 63ක පමණ ප්‍රමාණයකැයිද චිත්‍රමාලී ද සිල්වා මහත්මිය කීවාය.

තවද මෙරට ජනතාවගෙන් වයස අවුරුදු 30ට වැඩි පුද්ගලයන්ගෙන් සියයට 50කට පමණ එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාදී ඇතැයිද විශේෂඥ වෛද්‍යවරිය කීවාය.