(යොහාන් භාසුර)

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 30 කින් ඉහළ දැමූ බව ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව අද (1) රාත්‍රී නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව රුපියල් 370 ක්ව පැවති ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 400 ක් බවට පත්වන බවද ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව පැවසීය.

සෙසු ඉන්ධනවල මිල නොවෙනස්ව පවතින බවද ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.