(ජයන්ත සමරකෝන්)

රාජ්‍ය සේවකයන් විශ්‍රාම ලැබූ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා දුම්රිය ආසන වෙන්කර ගැනීමට පහසුවන පරිදි අන්තර්ජාලය හරහා ආසන වෙන් කිරීමේ ක්‍රමය මෙම 20 වැනිදා සිට ආරම්භ වන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විශ්‍රාම ටැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා මොබිටෙල් ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

මේ පිළිබඳ ආරම්භක උත්සවය හෙට (19) පෙරවරු 9.30 ට කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේදී සිදුකිරීමට නියමිතය.