සාමාන්‍ය මගී දුම්රිය සේවා, නගාරාන්තර දුම්රිය සේවා සහ රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය සේවා ලබන අගෝස්තු 12 වැනිදා දක්වා අවලංගු කිරීමට ඉන්දියානු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, ජූලි 1 වැනිදා සිට අගොස්තු 12 වැනිදා දක්වා වන දුම්රිය සේවා වෙනුවෙන් වෙන්කළ සියලු ප්‍රවේශ පත්‍ර ද අවලංගු කරන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

ඉන්දියාවට බලපැවැත්වූ ලොක්ඩවුන් තත්වය අනුව යමින්, පසුගිය මාර්තු මාසයේදී  ඉන්දීය දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සියලු දුම්රිය සේවා තාවකාලිකව අවලංගු කර තිබිණි. පසුව ඉන්දියාව පුරා කොරෝනා වයිරසය ව්‍යාප්තවීම හේතුවෙන් එම අවලංගුකිරීම මැයි 3 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.

ඉන් අනතුරුව, ජූනි 30 දක්වා  දුම්රිය ගමන් නවතාදැමීමට නිලධාරීහු කටයුතු කළහ.

කෙසේවෙතත්, ෂ්‍රාමික් දුම්රිය සේවය සහ විශේෂ දුම්රිය සේවා සඳහා මෙම තත්වය බලනොපැවැත්වෙන බවත්, ඒවා සුපුරුදු පරිදි ක්‍රියාත්මක වන බවත් ඉන්දියානු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

ඉන්දියාවේ මගීන්ට විවිධ ප්‍රාන්තවල සිට සිය ගම්බිම් බලා යාම සඳහා යොදාගැනෙන විශේෂ දුම්රියක් ලෙස ඉන්දීය මධ්‍යම රජය විසින් ෂ්‍රාමික් දුම්රිය සේවාව හඳුන්වාදෙන ලදී. අන්තර්-ප්‍රාන්ත සම්බන්ධීකරණය සඳහා දුම්රිය සේවා නැවත ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම මෙම දුම්රිය සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණ විය.

16844