(අංජුල මහික වීරරත්න සහ ප්‍රියානි මංගලිකා)
 
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජ සාධාරණ, තරගකාරී ආර්ථිකයක් සහිත ශ්‍රී ලංකාවක් බිහිකොට දුප්පත්කම තුරන් කිරීම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.
 
සෑම දිනකම රූපවාහිනියෙන් තම පින්තූරය ප්‍රදර්ශනය කරගැනීමෙන් රටේ ආර්ථිකය හෝ රට හදන්නට නොහැකි බව කී අග්‍රාමාත්‍යවරයා බැණුම් අසමින් ඉවසමින් රට ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට සිදුවී ඇතැයි ද පැවසීය.
 
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව පැවසුවේ ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කළ ඉඩම් ඔප්පු 1,000,000ක් බෙදා දීමේ ජාතික වැඩසටහනේ නිකවැරටිය බල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට සහභාගී වෙමිනි.
 
නිකවැරටිය පොලිස් අභ්‍යාස ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවති මෙම උත්සවයේදී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රජයේ ඉඩම්වල පදිංචි වී සිටින ගොවි ජනතාව සඳහා දීමනා පත්‍ර හා බලපත්‍ර 2000ක් පමණ බෙදා දෙන ලදී.