රංජිත් රාජපක්ෂ
 
වතුකම්කරුන්ගේ දෛනික මූලික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩිකරන ලෙස ඉල්ලා අද (4)  සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මාධ්‍යට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් එස්.අරුල්සාමි මහතා කියාසිටියේ වතු කම්කරුවන්ට දැනට දිනකට ගෙවන රු 530 මුලික වැටුප රු 600 දක්වා වැඩි කිරිමට වතු සමාගම් මෙතෙක් පැවති සාකච්ඡා වට වලදී එකඟතාවය පළ කළ බවයි.

සියළු දීමනා සමඟ දිනකට රු 1000 ආසන්න මුදලක් ලබාදීමට වතු සමාගම් එකඟ වුවත්, තමන් ඉල්ලන්නේ මුලික වැටුප රු 1000 වතු කම්කරුවන්ට ලබාදෙන ලෙසයි.

වතු කම්කරුවන් අද සිට වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නියැලෙන නිසා වතුකරයේ තේ කර්මාන්තශාලා සහ ඇතැම් වතු කාර්යාල සම්පුර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට වතු කම්කරුවන් කටයුතු කර තිබේ.