රංජිත් රාජපක්ෂ

මහඑලිය රක්ෂිතයේ සිට කාසල්රි ජලාශය දක්වා ජලය ගලා බසිනා කෙසෙල්ගමුඔයේ ජල මට්ටම ඉහල යාමෙන් බගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ වතු කම්කරු නිවාස 14ක් අද (19) දින ජලයෙන් යට වි ඇති බව බගවන්තලාව පොලිසිය පැවසිය.

කෙසෙල්ගමුඔයේ ජල මට්ටම ඉහල යාම නිසා බගවන්තලාව කොටියාගල වතු යායේ සිට කෙසෙල්ගමුඔයට ජලය ගලා බසිනා ඇළ මාර්ගයක ජලය කෙසෙල්ගමුඔය ගලා නොබසින නිසා එම ඇළ මාර්ගය අසල පිහිටි නිවාස 14 ක් ජලයෙන් යට වි ඇත.

එම නිවාස වල පදිංචිකරුවන් වැසි ජලය බැස යන තෙක් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කිරිමට වතු පාලන අධිකාරිය කටයුතු කර ඇත.