(බිඟුන් මේනක ගමගේ) 


ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය නිදහස් හා සාධාරණ ලෙස පැවැත්වීමේ අරමුණෙන් පුරවැසි නිරීක්ෂකයන් 3000 ක් සම්බන්ධ කරගන්නා බව ඒෆ්‍රියල් තරුණ ජාලය සඳහන් කරයි.


ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 22 ක ගම්මාන දහසක් ආවරණය වන පරිදි මෙම නිරීක්ෂකයන් තෝරා ගන්නා බවත් පැෆරල් හා සී.එම්.ඊ.වී ආයතන මගින් ඔවුන්ට පුහුණුව ලබා දෙන බවත් ඒෆ්‍රියල් තරුණ ජාලයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රවීන්ද්‍ර ද සිල්වා මහතා ‘ලංකාදීප’ යට පැවසීය.


මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් හා මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වැලැක්වීමට ගත යුතු පියවර සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් ඔවුන් දැනුවත් කර ඇති බවත් රවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා කීය.


මෙවැනි පුරවැසි නිරීක්ෂණ වැඩපිළිවෙළක් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ පළමු වතාවට යැයි ද සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.