(යොහාන් භාසුර)

වැවිලි බෝග සහ ආයුර්වේද ඖෂධ සඳහා භාවිතා කරන ශ්‍රී ලංකාවේ වගා  නිෂ්පාදනවලට අගය එකතු කර යුරෝපයට අපනයනය කිරීමට අවශ්‍ය නවීණ තාක්ෂණයෙන් යුක්ත කර්මාන්ත ශාලාවක් ජනවාරි මාසයේදී විවෘත කරන බව කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පැවසීය.

මෙම කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත කිරීමත් සමගම මෙතෙක් සාම්ප්‍රදායිකව අපනයනය කළ සියලු කුළුබඩුවලට ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් අගය එකතු කර ශාකසාර ඇසුරින් ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීමට ඇතුළු විශාල නිෂ්පාදන පරාසයකට අවශ්‍ය නවීණතම තාක්ෂණය ලැබෙන බව කී කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ගොවීන් ලක්ෂ 10 කගේ පමණ නිෂ්පාදන, අගය එකතු කර දේශීය හා විදේශීය වෙළඳපොළට සැපයීමට මෙමගින් හැකියාව ලැබෙන බවත් සඳහන් කළේය.

මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ ඉදිකිරීම් හා යන්ත්‍ර සූත්‍ර සඳහා වර්ල්ඩ් වයිඩ් කොමොඩිටීස් පෞද්ගලික සමාගම රුපියල් කෝටි 300 ක් පමණ ආයෝජනය කර ඇතැයි ද අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා වර්ල්ඩ් වයිඩ් කොමොඩිටීස් පුද්ගලික සමාගමේ පන්නිපිටිය, රුක්මලේ පිහිටි අගය එකතු කළ කුළුබඩු ඇතුළු නිෂ්පාදන රැසක් අපනයනය කරන කර්මාන්ත ශාලාව නීරික්‍ෂණය කිරීමෙන් පසු එසේ පැවසීය.