(නිමල කොඩිතුවක්කු)

දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරි පනත අද (16) සිට දිවයින පුරා දැඩිව ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා පවසයි.

2006 අංක 27 දරණ දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත උල්ලංඝණය කරන පුද්ගලයින් නීතියේ රැහැනට හසුකර ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල හරහා පනෙත් බලයලත් නිලධාරීන් වශයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් මගින් ඉදිරියේ දී දිවයින පුරා විශේෂ වැටලීම් සංවිධානය කර ඇති බවත් සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව ප‍්‍රසිද්ධ ස්ථානවල මධ්‍යසාර භාවිත කරන්නන්, වයස අවරුදු 21 ට අඩු පුද්ගලයන්ට දුම්වැටි සහ අරක්කු බියර් වැනි මධ්‍යසාර අලෙවි කරන්නන්, මධ්‍යසාර ප‍්‍රචාරය කරන්නන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක‍්‍රියාත්මක කරන බවත් ඔහු පැවසීය.

දිවයින පුරා විසිරී සිටින මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් 2500ක පමණ සහභාගීත්වයෙන් මෙම වැටලීම් සිදු කරන බවත් අබේකෝන් මහතා කීවේය.

දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පනත උල්ලංඝණය කිරීමක් සිදු වේ නම් 1948 දරණ දුරකථන අංකයට දන්වන ලෙසත් දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය  මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.