(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ  අංජුල මහික වීරරත්න)

පාර්ලිමේන්තු මාධ්‍යවේදීන් සඳහා  කොවිඩ්  සිවු වෙනි මාත්‍රාව ලබන 12 වැනිදා  සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයි වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු  මහතා පැවසීය.

එන්නත ලබාදීම එදින උදේ 9.30  සිට සවස 3 දක්වා  සිදු කෙරෙනු ඇත.