කුරුණෑගල පොතුහැර දුටුගැමුණු මහා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය ප්‍රථමවරට සංවිධානය කරනු ලබන සුහද ක්‍රිකට් තරගාවලිය අනිද්දා (19) විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.