(යොහාන් භාසුර)

විදුලිබල මණ්ඩලයට බලාගාර පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ඩීසල් මෙට්ට්‍රික්ටොන් 1500 බැගින් දිනකට ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සුමිත් විජේසිංහ මහතා අද (14) පෙරවරුවේ පැවසීය.

එම ඩීසල් ප්‍රමාණය අද (14) සිට ලබාදෙන බව කී නීතිඥ සුමිත් විජේසිංහ මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් තවත් විශේෂ සාකච්ඡාවක් ලබන අඟහරුවාදා පැවැත්වෙන බව ද සඳහන් කළේය.

විදුලිබල මණ්ඩලයට තව දුරටත් ඉන්ධන ණයට ලබාදීමේ හැකියාවක් තෙල් සංස්ථාවට නොමැති බවත් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා වැඩි දුරටත් කීය.