(නාලක සංජීව දහනායක)

හිඟයකින් තොරව යළ කන්නයට අවශ්‍ය පොහොර කඩිනමින් ගොවීන්ට සපයන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා අද (03) නිලධාරීන්ට නියෝග කළේය.

ඇණවුම්කර තිබෙන පොහොර තොග ඉදිරි දින කිහිපයේදී මෙරටට ළඟාවන බවත් එම පොහොර ප්‍රමාදයකින් තොරව බෙදාහැරීමට විධි විධාන සලසන ලෙස නිගධාරීන්ට උපදෙස් දුන් ජනාධිපතිවරයා පොහොර බෙදීමේදී ගොවීන් අපහසුතාවයට පත් නොකරන ලෙසද අවධාරණය කළේය.

එමෙන්ම පොහොර බෙදාහැරීමට පෙර සිදුකරනු ලබන ප්‍රමිති පරීක්‍ෂණ වාර්තා දින 10 ක් ඇතුළතදී ලබාගන්නා ලෙසද නිලධාරීන්ට පැවැසීය.

පොහොර ගෙන්වීම හා බෙදාහැරීම පිළිබදව වත්මන් තත්ත්වය සමාලෝචනය කරමින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී අද (3) පැවැති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර සිටියේ උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රමිතියකින් යුතු පොහොර නිෂ්පාදනය කරනු ලබන රටවල් හඳුනාගෙන එම රටවලින් පොහොර ආනනයන කරන ලෙසත් වාර්ෂික වගාවන් සඳහා අවශ්‍ය පරිදී ප්‍රමාණවත් පරිදි පොහොර ආනයන කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසද ජනාධිපතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්හ.

එමෙන්ම නිරෝගී අනාගත පරපරක් බිහිකිරීම වෙනුවෙන් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය වැඩිකිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසද ජනාධිපතිවරයා පැවැසීය.