(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වන්නේ රට අගුළු දැමීමක්ද නැද්ද කියන එක ගැන සැකයක් පවතින්නේ යැයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපතිනී විශේෂඥ වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න මහත්මිය පැවසුවාය .

"මොකද ඒ තරමටම මිනිස්සු මහ පාරේ" යැයිද ඇය සඳහන් කළාය .

ජනතාව අවශ්‍ය කැප කිරීම නොකරන්නේ නම් සංචරණ සීමා අවශ්‍ය වන කාලය තවත් දීර්ඝ විය හැකි යැයිද ඇය පෙන්වා දුන්නාය .