( රේඛා තරංගනී ෆොන්සේකා )

පාරට දැමු කසල බෑගයක  තිබූ දුරකථන බිල්පත් ඔස්සේ පරික්ෂණ සිදුකොට පාරට කැළි කසල දැමු කාන්තාවකට හා හෝටල් හිමියන් දෙදෙනකුට එරෙහිව නඩු පැවරූ බව මොරටුව ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක මාලින්ද ජයවර්ධන මහතා පවසයි.

මොරටුව පොලිස් පාරිසරික ඒකකය හා එක්ව වැටලීම් කණ්ඩායම් කිහිපයක් මේ සඳහා යෙදවූ බව ද මාලින්ද මහතා පවසයි.
කැළි කසල එකතු කිරීමට යොදවා ඇති සැලසුම් තවත් විධිමත් කර ඇති බවත් සිය නිවෙස් මෙන්ම මහා මාර්ග ද පිරිසිදුව පවත්වාගෙන යාම ජනතාවගේ යුතුකමක් මෙන්ම වගකීමක් බවත් ඒ මහතා කියයි.