(හේමලතා ඩී.හේවගේ)

පන්නල හෙන්ඩියාගල දී අනවසරයෙන් පොල් වත්තකට ඇතුළු වී පොල් අහුලමින් සිටි අයකු (27) පොල්වත්තේ මුරකරු තැබූ වෙඩිපහරකින් මියගොස් ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

වෙඩි වැදුණු එක් දරු පියා සඳලංකාව රෝහලට ඇතුළු කිරීමෙන් පසු මියගොස් ඇතැයි ද ඔහු පන්නල විලගෙදර පදිංචිකරුවකු බවද පොලිසිය පවසයි.