පසුගිය රජයේ   හිටපු ප්‍රබල ඇමැතිවරු  හත් දෙනකුට මෙවර  අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ කිසිඳු තනතුරක් හිමි වී නොමැත.

අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා , සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත , රංජිත් සියඹලාපිටිය, විජේදාස රාජපක්ෂ, එස් බී දිසානායක, මහින්ද යාපා අබේවර්ධන  සහ හිටපු ජනාධිපති  මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාටද මෙවර අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තනතුරක් හිමී වී නොමැත.

මේ  පිරිස  අතරින් මහින්ද යාපා   අබේවර්ධන  මහතා කතානායක  තනතුර සඳහා  යෝජනා වී ඇතැයි නිල නොවන තොරතුරු අනාවරණය කරයි.