( කාංචන කුමාර ආරියදාස)

ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කිරීමෙන් පසුව දඹුල්ල නගරයේ විවිධ ස්ථානවල වැඩි මිලට එළවලු  අලෙවි කරන වෙළෙඳුන් පලවාහැරීමට සහ අවවාද කිරීමට දඹුල්ල නගරාධිපති ජාලිය ඕපාත මහතා ඇතුළු සෞඛ්‍ය අංශ අද ( 06)  පියවර ගත්තේය.
 
දඹුල්ල නගරයේ බොහෝ ස්ථානවල ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමත් සමඟ අතිවිශාල ජනතාවක් නගරයට එක්රොක්ව  භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සිදු කළහ.

මේ අතර විවිධ පුද්ගලයන් කණ්ඩායමක් ප්‍රධාන මාර්ග ඉදිරිපිට සහ නගරයේ වාහනවල තබාගෙන ඉතා අධික මිල ගණන් යටතේ  එළවළු තොග සිල්ලරට අලෙවි කරන බව නගරාධිපති ජාලිය ඕපාත මහතා ට මහජනතාවගෙන් තොරතුරු ලැබීමෙන් අනතුරුව මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගත්තේය.
 
 ඒ අනුව නගරාධිපති ජාලිය ඕපාත මහතා සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කණ්ඩායම මෙම වෙළෙඳුන් ඉදිරිපිටට ගොස් සොයා බැලීමේදී හෙළි වූයේ රුපියල් 10 -15  අතර වූ මිල වලට සහ රුපියල් 25ක් 30 යන මිල ගණන් වලට දඹුල්ලේ දී ම මිලදී ගත් එළවළු කිලෝව රුපියල්100- 300ත් අතර ඉහළ මිල ගණන් යටතේ මෙම ස්ථානවල අලෙවි කරන බව ය.

පසුව නගරාධිපතිවරයා සහ  සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැඩි ව මෙම වෙළඳුන්ට අවවාද කරමින් වහාම මිල අඩුවෙන් අලෙවි කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දුන්නේය.