( දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු) 
කුවෙට්  රාජ්‍ය සඳහා  යන සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින් කොරෝනා ( කොවිඩ්-19) වයිරසය අසාධිතයකු නොවන  බවට  ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබූ  PCR  නම් වු  වෛද්‍ය සහතිකය  ඉදිරිපත් කිරීම  අවලංගු කිරීමට එරට තීරණය කර ඇත.

මාර්තු 8 වැනිදා සිට කුවේට්  බලා පැමිණෙන  ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඇතුළු රටවල් කිහිපයකට  කුවේට් රාජ්‍ය විසින් මෙම නීතිය  පනවා තිබිණි.

එය අවලංගු කර ඇති බව  කුවෙට් හි සිවිල් ගුවන්සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින්  ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතැයි  රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් මගින් දැනුම් දී තිබේ.

 ඇතැම් රටවල  කොරෝනා පරීක්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා  පවතින තාක්ෂණික  අපහසුතා හේතුවෙන්  මෙම වෛද්‍ය සහතිකය  ලබා ගැනීම අවලංගු කර ඇතැයිද  එම  නිවේදනයේ  වැඩිදුරටත්  සඳහන්ව ඇත.