(රංජන් කස්තුරි)
 
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති ලෙස පත් කළ මහාචාර්ය කොල්වින් ගුණරත්න මහතා අද(2) එම ධුරයේ වැඩ ආරම්භ කළේය.
 
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ හිටපු මහාචාර්යවරයකු වන කොල්වින් ගුණරත්න මහතා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපතිවරයා ද වෙයි.